Iekārtu un aprīkojuma piegāde
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām
VIAA 2017/67 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 15.09.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks Herberts Bucenieks, Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. oktobris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=Nolikums_autotransports_RVT_gala.docx

  •          1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ?d=Pieteikums_EIS_1pielikums.docx
  •          2. pielikums - Pretendenta veikto piegāžu saraksts ?d=8383_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx 
  •          3. pielikums - Tehniskā specifikācija ?d=IP_Autotransports_teh_specifik_cija.docx
  •          4. pielikums - Tehniskais un finanšu piedāvājums ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_RVT.xlsx
  •          5. pielikums - Līguma projekts ?d=Ligumprojekts_piegade.docx