Iekārtu un aprīkojuma piegāde
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām
VIAA 2017/67 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 15.02.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru - Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks Herberts Bucenieks, Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Noslēguma ziņojums