Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros.
VIAA 2017/65 ERAF RMMT

Paziņojums ievietots: 29.09.2017.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
- jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”,  “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains”  ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

  • 1. daļa – Profesionāla audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas iegāde (CPV kods 48900000-7 Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas);
  • 2. daļa – Foto un video kameru iegāde profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām (CPV kods: 38650000-6 Fotografēšanas ierīces; 38651000-3 Fotoaparāti; 38651500-8 Kinokameras.);
  • 3. daļa - Gaismošanas komplekta iegāde profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām (CPV kods: 31500000-1 Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes; 31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli.);
  • 4. daļa - Grafiskās planšetes ar digitālo zīmuli iegāde profesionālās kvalifikācijas “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apmācībām (CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru; 30237450-8 Ciparošanas planšetes.);
  • 5. daļa - Videokamera profesionālās kvalifikācijas “Video operators” apmācībām iegāde (CPV kods: 38651500-8 Kinokameras).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. novembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=NOLIKUMS_GALA.docx

 • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” - ?d=Pieteikums.docx
 • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts” - ?d=34403_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
 • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”:

1. daļa – ?d=tehniska_specifikacija_1.dala.docx
2. daļa – ?d=tehniska_specifikacija_2.dala.docx
3. daļa – ?d=tehniska_specifikacija_3.dala.docx
4. daļa – ?d=tehniska_specifikacija_4.dala.docx
5. daļa – ?d=tehniska_specifikacija_5.dala.docx

 • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa)” - ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_veidlapa_.xlsx
 • 5. pielikums ”Līguma projekts” - ?d=77391_IEPIRKUMA_LIGUMA_PROJEKTS.docx

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_jautajumu_11.10.2017.docx (publicēts 11.10.2017.)