Noslēguma ziņojums konkursam
“Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros”, VIAA 2017/65 ERAF RMMT

Paziņojums ievietots: 07.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
- jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte 
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”,  “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains”  ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Noslēguma ziņojums: ?d=Nosleguma_Zinojums_visas_dalas.doc