Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas
“Vides dizains” ietvaros
VIAA 2017/66 ERAF RMMT

Paziņojums ievietots: 04.10.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija 
- kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

  • 1. daļa – Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta iegāde studiju programmas “Apdares darbu tehniķis” apmācībām (CPV kods 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces); 44200000-2  Konstrukciju izstrādājumi; 44100000-1 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi);
  • 2. daļa – Keramikas krāsns un virpas iegāde studiju programmas “Tēlniecības objektu dizaina speciālists” un “Vides dizaina speciālists” apmācībām (CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis; 42621000-5 Virpas).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. novembris plkst. 10.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=76949_NOLIKUMS_GALA.docx

  • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” - ?d=5222_Pieteikums.docx
  • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts” - ?d=Pretendenta_Veikto_pieg_u_saraksts.docx
  • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”:

1.daļa – ?d=tehniska_specifikacija_1.dala.doc
2.daļa – ?d=16212_tehniska_specifikacija_2.dala.docx

  • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa)” - ?d=35996_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.xlsx
  • 5. pielikums ”Līguma projekts” - ?d=92035_IEPIRKUMA_LIGUMA_PROJEKTS.docx