Noslēguma ziņojums konkursam 
“Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros”, VIAA 2017/65 ERAF RMMT
 
Paziņojums ievietots: 28.12.2017.
 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte 
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv 
 
Iepirkuma priekšmets: Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.
 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1. daļa – Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta iegāde studiju programmas “Apdares darbu tehniķis” apmācībām (CPV kods 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces); 44200000-2  Konstrukciju izstrādājumi; 44100000-1 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi);
2. daļa – Keramikas krāsns un virpas iegāde studiju programmas “Tēlniecības objektu dizaina speciālists” un “Vides dizaina speciālists” apmācībām (CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis; 42621000-5 Virpas).
 
Noslēguma ziņojums: ?d=Zinojums_iepirkumam.doc