Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu,
universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas
piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam
VIAA 2017/71 ERAF KLT

Paziņojums ievietots: 2017. gada 23. oktobrī

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
 
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, e-pasts:anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir mācību stendu un modeļu, metālgriešanas darbgaldu un universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās četrās daļās:

 • 1.daļa – Mācību stendu un modeļu piegāde izglītības programmas “Autotransports” un izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” ietvaros (CPV kods: 34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai.; 34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi; 34328000-2 Pārbaudes stendi, transportlīdzekļu pārbūves piederumi un drošības jostas);
 • 2.daļa – Metālgriešanas darbgaldu piegāde metālapstrādes laboratorijai izglītības programmas “Autotransports” ietvaros (CPV kods: 42632000-5 Metālapstrādes darbagaldi ar digitālu vadību; 42621000-5 Virpas);
 • 3.daļa - Universālas pašgājējmašīnas virs 7500kg piegāde izglītības programmas “Lauksaimniecības tehnika” ietvaros (CPV kods: 34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai; 43200000-5 Zemes pārvietošanas vai rakšanas tehnika un saistītās detaļas.);
 • 4.daļa - Mācību automašīnas piegāde C1 kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanas apmācībām (CPV kods: 34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai; 34130000-7 Mehāniskie transportlīdzekļi kravu pārvadāšanai.).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. novembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums - ?d=15421_NOLIKUMS.docx 

 • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” - ?d=1.pielikums_Pieteikums.docx
 • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)” - ?d=2.pielikums_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
 • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”:

1.daļa – ?d=1.dala_Macibu_stendi_un_modeli.docx; 1. daļa ar grozījumiem: ?d=1.dala_Macibu_stendi_un_modeli_ar_grozijumiem_011117.docx (publicēts 02.11.2017.)
2.daļa – ?d=2.dala_Metalgriesanas_darbgalda_specifikacija.doc
3.daļa – ?d=3.dala_Universala_pasgajejmasina_virs_7500_kg.docx
4.daļa – ?d=4.dasa_Macibu_automasina.docx

 • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa)” - ?d=4.pielikums_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_veidlapa_.xlsx 
 • 5. pielikums ”Līguma projekts” – ?d=5.pielikums_IEPIRKUMA_LIGUMA_PROJEKTS.docx
 • 6. pielikums  “Pretendenta finanšu apgrozījums (veidlapa)” - ?d=6.pielikums_Finansu_apgrozijuma_veidlapa.docx

Atbildes uz jautājumiem:

 • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_15.11.2017..docx (publicēts 15.11.2017.)
 • ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_22.11.2017..docx (publicēts 23.11.2017.)