NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
"Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā" 
ID.Nr. VIAA 2017/74 ERAF KLT
 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu

Ziņojums: ?d=VIAA_2017.74_ERAF_KLT_Zinojums.doc
Komisijas ziņojums pēc atkārtotas izvērtēšanas: ?d=Zi_ojums_2_kandavas.pdf