Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām
VIAA 2017/70 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 03.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām saskaņā ar Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

  • 1.daļa – Kokapstrādes darbagaldu un iekārtu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei); 42620000-8 (Virpas, urbji un frēzmašīnas));
  • 2.daļa – Kokapstrādes CNC urbšanas/frēzēšanas centra un aspirācijas iekārtu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42621100-6 (CNC virpas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei));
  • 3.daļa – Virsmu materiālu apstrādes iekārtu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas));
  • 4.daļa – Rokas elektroinstrumentu darbnīcas aprīkojuma piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42620000-8 (Virpas, urbji un frēzmašīnas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei));
  • 5.daļa – Mēbeļu remonta darbnīcas instrumentu komplektu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42620000-8 (Virpas, urbji un frēzmašīnas); 42650000-7 (Pneimatiskie vai motorizētie rokas instrumenti); 44510000-8 (Instrumenti));
  • 6.daļa – Modulāro mobilo elektroinstrumentu darbnīcas aprīkojuma piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei); 42670000-3 (Darbgaldu detaļas un piederumi)).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22. decembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=Nolikums_kokapstrade_RVT.docx
Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_kokapstrade_RVT_ar_28112017_grozijumiem.docx (publicēts: 30.11.2017.)

1. pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=22511_Pieteikums_EIS.docx
2. pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=60690_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
3. pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_kokapstrade_RVT.docx
3. pielikums ar grozījumiem: ?d=Tehniska_specifikacija_kokapstrade_RVT_ar_28112017_precizejumiem.docx (publicēts: 30.11.2017.)
4. pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_kokapstrade_RVT.xlsx
4. pielikums ar grozījumiem: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_kokapstrade_RVT_ar_28112017_grozijumiem.xlsx (publicēts: 30.11.2017.)
5. pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=Ligumprojekts_kokapstrade_RVT.docx (39.1 KB)

Atbildes uz jautājumiem:

 ?d=atbildes_uz_jautajumiem_21112017.doc (publicēts 21.11.2017.)
 ?d=Atbilde_uz_jautajumu_18122017.docx (publicēts 18.12.2017.)