Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām
VIAA 2017/70 ERAF RVT

 

 Publicēts: 12.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām saskaņā ar Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_kokapstrade_RVT.pdf