Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana”
VIAA 2017/75 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 15.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru
Herberts Bucenieks 
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.
 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
  • 1.daļa – Kokapstrādes darbagaldu un iekārtu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei); 42620000-8 (Virpas, urbji un frēzmašīnas));
  • 2.daļa – Kokapstrādes instrumentu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42600000-2 (Darbgaldi); 44510000-8 (Instrumenti));
  • 3.daļa – Iekārtu krāsošanas darbu veikšanai piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42120000-6 (Sūkņi un kompresori)).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 18. decembris (plkst. 11.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.
 

Informācijai par EIS:

 
Pielikumā -
Nolikums: ?d=Nolikums_kokapstrade_VT_koki.docx
Nolikums ar grozījumiem?d=Nolikums_kokapstrade_VT_koki_ar_28112017grozijumiem.docx (publicēts 30.11.2017.)
  • 1.  pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=1.pielikums_Pieteikums_EIS_VT_koki.docx
  • 2.  pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=2.pielikums_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts_VT_koki.docx
  • 3.  pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=3.pielikums_Tehniska_specifikacija_VT_koki.docx (39.7 KB)
  • 3.  pielikums ar grozījumiem ”Tehniskā specifikācija”: ?d=3.pielikums_Tehniska_specifikacija_VT_koki_ar_2811207_grozijumi.docx (publicēts 30.11.2017.)
  • 4.  pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=4.pielikums_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_kokapstrade_VT_koki.xlsx
  • 4.  pielikums ar grozījumiem: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”:?d=4.pielikums_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_kokapstrade_VT_koki_ar_28112017_grozijumiem.xlsx (publicēts 30.11.2017.)
  • 5.  pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=5.pielikums_Ligumprojekts_VT_koki.docx