Noslēguma ziņojums konkursam 
”Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas”
Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros” 
(identifikācijas Nr. VIAA 2017/75 ERAF VT)

Paziņojums ievietots: 02.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru
Herberts Bucenieks 
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.
 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
  • 1.daļa – Kokapstrādes darbagaldu un iekārtu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42642100-9 (Darbgaldi koka apstrādei); 42620000-8 (Virpas, urbji un frēzmašīnas));
  • 2.daļa – Kokapstrādes instrumentu piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42600000-2 (Darbgaldi); 44510000-8 (Instrumenti));
  • 3.daļa – Iekārtu krāsošanas darbu veikšanai piegāde (CPV kods: 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); 42120000-6 (Sūkņi un kompresori)).
 
Noslēguma ziņojums: ?d=Zinojums_VIAA_2017.75_ERAF_VT_Koka_izstradajumu_izgatavosana.docx