Noslēguma ziņojums par
ieprikumu "Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT)
multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu
būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana"
VIAA 2017/76 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 27.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru -
Herberts Bucenieks 
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks 
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir RVT multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu (9. pielikums), projektēšanas līgumu (7. pielikums) un autoruzraudzības līgumu (8. pielikums).

Noslēguma ziņojums: ?d=91059_Zinojums_par_iepirkuma_proceduru.pdf