Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām
VIAA 2017/72 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 29.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trijās daļās:

  • 1.daļa – Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
  • 2.daļa – Laboratorijas iekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles))
  • 3.daļa – Galvanizācijas iekārtas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. decembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:
· Reģistrēšanās EIS e-konkursu apakšsistēmā;
· Iepirkumu apskatīšana EIS;
· Reģistrēšanās Nolikuma saņemšanai;
· Piedāvājuma izveidošana;
· Piedāvājuma iesniegšana (pārbaudīšana, parakstīšana).

Nolikums: ?d=Nolikums_RVT_Kimija.docx
1. pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=82817_Pieteikums_EIS_1pielikums.docx
2. pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=73922_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
3. pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_kimija.doc
4. pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_RVT_kimija.xlsx
5. pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=33055_Ligumprojekts_piegade.docx