Mācību aprīkojuma piegāde
Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām
VIAA 2017/72 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 29.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks 
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trijās daļās:

  • 1.daļa – Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
  • 2.daļa – Laboratorijas iekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
  • 3.daļa – Galvanizācijas iekārtas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

Ziņojums par iepirkuma 1. daļas izbeigšanu bez rezultāta: ?d=40099_Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_RVT_Kimija_1dala.docx

Ziņojums par iepirkuma procedūras 2. daļu: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_RVT_Kimija_2dala.docx

Ziņojums par iepirkuma procedūras 3. daļu: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_RVT_Kimija_3dala.docx