Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām
VIAA 2017/73 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 30.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām izglītības programmas “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešās daļās:
1.daļa – Audio/video aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti);
2.daļa – Tīkla iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti);
3.daļa – Datortehnikas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti);
4.daļa - Robotikas programmēšanas un konstruēšanas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti);
5.daļa - Virtuālās realitātes komplekta piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti);
6.daļa - Auditorijas tāfeles, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana. CPV kods ir 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. janvāris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.
Informācijai par EIS:

Nolikums:  ?d=Nolikums_RVT_Datorzinatnes.docx

Pielikumi:

1. pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=23684_Pieteikums_EIS_1pielikums.docx
2. pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=86874_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
3. pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_datorzinatnes.doc
4. pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_RVT_datorzinatnes.xlsx
5. pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=81718_Ligumprojekts_piegade.docx

Pārtraukta iepirkuma priekšmeta 4. un 6. daļa: “Paziņojums par pārtraukšanu

Ziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_proceduru_RVT_datorzinatnes.docx