PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā,
vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
VIAA 2017/79 ERAF KT

Paziņojums ievietots: 30.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Anita Birzniece
VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Tehnikuma mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde, kā arī izstrādātās ieceres dokumentācijas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem, apliecinājuma kartes izstrādes līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20.decembris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums?d=Nolikuma_Apstiprin_ts_30.11.doc

Projektēšanas uzdevumu pielikumi: https://failiem.lv/u/d38rw2dv