Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu
VIAA 2017/77 ERAF DT

Paziņojums ievietots: 12.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona: 
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.: 67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv faksa nr.: 67814344.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. janvāris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_Daugavpils_tehnikuma_baseina_ekas_parbuve.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_precizets_27122017_Daug_T_baseina_eka.docx (publicēts 28.12.2017.)

Pielikumi:

  • Būvprojekts: https://failiem.lv/u/cp7hs8v8
  • Darbu apjomu saraksts par visu apjomu: ?d=Daugavpils_T_darbu_apjomi_ar_lab_d_p2.1.xlsx
  • Precizēts darbu apjomu saraksts par visu apjomu: ?d=precizetie_Daugavpils_T_darbu_apjomi_ar_lab_d_p2.1_28122017.xlsx (publicēts 28.12.2017.)
  • Darbu apjomu saraksts ar izslēgtajiem darbu apjomiem: ?d=Daugavpils_T_darbu_apjomi_p2.2.xlsx
  • Precizēts darbu apjomu saraksts ar izslēgtajiem darbu apjomiem: ?d=precizetie_Daugavpils_T_darbu_apjomi_p2.2_28122017.xlsx (publicēts 28.12.2017.) 

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_271217.docx (publicēts 28.12.2017.) 

                                              ?d=Atbilde_uz_jautajumu_15012018.docx (publicēts 15.01.2018.)