Noslēguma ziņojums konkursam 
"Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu"
VIAA 2017/77 ERAF DT

Paziņojums ievietots: 30.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona: 
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.: 67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv faksa nr.: 67814344.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Noslēguma ziņojums: ?d=Zi_ojums_DT_baseins.docx