Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve”
VIAA 2017/82 ERAF RTRIT

Paziņojums ievietots: 20.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.: 67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv faksa nr.: 67814344.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22.janvāris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_RTRIT_Preili_dien_viesnica_ren.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_precizets_08012018_RTRIT_Preili_dien_viesnica_ren.docx (publicēts 08.01.2018.)

Pielikumi:

  • Būvprojekts  
  • Darbu apjomu saraksts dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbiem: ?d=Preilu_AVS_dienesta_viesnica_darbu_apjomi.xlsx?d=Preilu_AVS_dienesta_viesnicas_siltinasana_darbu_apjomi.xlsx
  • Darbu apjomu saraksts dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbiem ar 08.01.2018. grozījumiem: ?d=precizetie_Preilu_AVS_dienesta_viesnica_darbu_apjomi_08012018.xlsx?d=Preilu_AVS_dienesta_viesnicas_siltinasana_darbu_apjomi.xlsx
  • Būvatļauja: ?d=Buvatlauja.pdf

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_120118.docx (publicēts 12.01.2018.)

Informatīvs ziņojums: ?d=Zinojums_Preili_dien_viesn.pdf (publicēts 15.02.2018.)