Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve
VIAA 2017/84 ERAF LVT

Paziņojums ievietots: 22.12.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. janvāris plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_stadions_Apstiprinats.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_stadions_grozijumi_04.01.2018..docx (04.01.2018.)

Būvprojekts un darbu apjomi: šeit

Atbildes uz jautājumiem: 

?d=Atbildes_uz_jautajumiem_05.01.2018..docx (05.01.2018.)

?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_09.01.2018.docx (09.01.2018.)

?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_16.01.2018.docx (16.01.2018.)