Noslēguma ziņojums
Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve
VIAA 2017/84 ERAF LVT
 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Pasūtītāja kontaktpersona:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv
 
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.
 
Ziņojums: ?d=VIAA_2017.84_ERAF_LVT_Zinojums.doc