“Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums”
izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”
VIAA 2017/64 ERAF RVT

 

Publicēts: 28.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītājs
Tālr.: 67358449, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Ziņojums:

2., 3., 5. daļa ?d=Zinojums_2_3_5_dala_28.05..pdf

1., 4., 6. daļa ?d=34033_Zinojums_1_4_6_dala.pdf