Noslēguma ziņojums
PIKC “Smiltenes tehnikuma” Alsviķu filiāles dienesta viesnīcas, Alsviķu pag., Alūksnes nov., ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo inženiertīklu atjaunošana
VIAA 2018/93 ERAF ST

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr. 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: PIKC “Smiltenes tehnikuma” Alsviķu filiāles dienesta viesnīcas, Alsviķu pag., Alūksnes nov., ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo inženiertīklu atjaunošana, saskaņā ar apliecinājuma karti, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_93.doc