2019. gada Apvārsnis 2020  informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupa

Organizatori

Norises vieta

Materiāli

05.03.2019.

Informācijas diena "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot"

Potenciālie Apvārsnis 2020 projektu iesniedzēji

VIAA

Latvijas Universitātes Zinātņu māja

Programma: ?d=Apvarsnis_2020_5_marts_programma.pdf

Prezentācijas: ?d=05.03.2019_informacijas_diena.zip

26.02.2019.

Otrais informatīvais seminārs par SHZ iespējām Apvārsnis 2020 un LNB, LUB resursiem

Potenciālie Apvārsnis 2020 SHZ projektu iesniedzēji

VIAA, LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Prezentācijas: ?d=26022019_seminars.zip

19.02.2019.

Informatīvais seminārs par SHZ iespējām Apvārsnis 2020 un LNB, LUB resursiem

Potenciālie Apvārsnis 2020 SHZ projektu iesniedzēji

VIAA, LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Prezentācijas: ?d=59594_Prezentacijas_19022019.zip

11.02.2019.

Info diena par programmas Apvārsnis 2020 iespējām IKT jomā

Potenciālie Apvārsnis 2020 IKT projektu iesniedzēji 

VIAA, EDI

Rīga, EDI

Programma: ?d=programma_EDI_11.02.2019..pdf

Prezentācijas: ?d=Apvarsnis2020_IKT_2019.zip

24.01.2019.

Seminārs par programmas Apvārsnis 2020 iespējām

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

VIAA, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,  Rēzekne

Programma: ?d=38180_Seminars_24_01_19.pdf

Prezentācijas: ?d=38279_Prezentacijas_24012019.zip

22.01.2019. Tiešsaistes rīku Funding and Tenders Portal un Scival sniegtās iespējas Apvārsnis 2020 finansējuma piesaistei

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

 VIAA VIAA, Vaļņu 1, Rīga

 

Programma: ?d=57936_Seminars_22_01_19.pdf

Prezentācija: ?d=Prezentacija_portala_lietosanas_gids_I.Sirante_22.01.2019.pdf

Citi materiāli: ?d=22.01.2019._Apvarsnis2020_NKP_seminars.zip