2020. gada Apvārsnis 2020  informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupa

Organizatori

Norises vieta

Materiāli

27.02.2020. Informācijas diena par Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosaukto pasākumu programmu RISE
Potenciālie RISE projekta rakstītāji LU un VIAA NKP Rīga, Jelgavas iela 1, Dabas māja, Latvijas Universitāte

Darba kārtība: ?d=27.02.2020.seminars_darba_kartiba_RISE_LU.pdf

Prezentācijas: ?d=27.02.2020.seminars_LU_RISE_prezentacijas.zip

14.02.2020. Marijas Sklodovskas  Kirī (MSCA) pasākumi un augstākās izglītības iestāžu iespējas Potenciālie projektu rakstītāji (AII pārstāvji) LU un VIAA NKP LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3

Darba kārtība: ?d=14.02.LU_78.konference_Atomfizika_kosmiskas_tehnologijas_programma.pdf

Plakāts: ?d=plakats_MSCA_LU_konference_14.02.2020.pdf

04.02.2020. Seminārs par pieejamo ES atbalstu uzņēmumiem un pētnieciskām institūcijām Potenciālie Apvārsnis 2020 projektu iesniedzēji VIAA, Latvijas Tehnoloģiskais Centrs Rīga, VIAA telpas

Darba kārtība: ?d=04.02.2020.Darba_kartiba.pdf

Prezentācijas: 

  • 1. daļa?d=04.02.2020_Apvarsnis2020_seminars_prezentacijas_1.dala.zip
  • 2. daļa?d=04.02.2020_Apvarsnis2020_seminars_prezentacijas_2.dala.zip
28.01.2020. Seminārs par Apvārsnis 2020 aktuālajiem konkursiem un LNB resursiem Potenciālie Apvārsnis 2020 un Erasmus+ projektu iesniedzēji VIAA, LNB, OpenAire Latvijas Nacionālā bibliotēka

Prezentācijas: ?d=28.01.2020.seminars_LNB.zip