Notiks “Apvārsnis 2020” semināru sērija

05.10.2015

Turpmāko mēnešu laikā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē praktiskus seminārus par Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" Participant Portal vidi un tās iespējām.

 

 

 

Laiks, vieta

Semināra tēma

Reģistrācija

15.09.2015

plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4. stāva zāle, Rīga 

Participant Portal -

iepazīstinās ar Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" Participant Portal:

 • kā reģistrēties Participant Portal kā lietotājam;
 • kā reģistrēt organizāciju;
 • kā meklēt nepieciešamo informāciju par projektu konkursiem un īstenotajiem projektiem;
 • kā un kur atrast visu nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Reģistrācija slēgta

12.10.2015

plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4. stāva zāle, Rīga

Projektu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā sistēmā - iepazīstinās ar projekta pieteikuma iesniegšanu elektroniskajā sistēmā Participant Portal:

 • projekta pieteikuma vietnes izveide,
 • konsorcija partneru pievienošana,
 • administratīvās un projekta apraksta formas,
 • projekta iesniegšana.

Reģistrācija slēgta

10.11.2015,

plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Z.A. Meierovica bulvāris 16-1, 5. stāva zāle, Rīga

Projektu pārvaldība (projektu atskaišu elektroniskā iesniegšana un parakstīšana) - iepazīstinās ar Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020”  Participant Portal vidi un iespējām

 • ECAS autorizācija, 
 • Pieteikuma – projekta kontrakta izsekojamība, 
 • projekta atbildīgo darbinieku nominācija,
 • zinātnisko atskaišu depozitārijs, 
 • Finansiālo atskaišu sistēma (Formas C), 
 • kontrakta un kontrakta izmaiņu/papildinājumu datubāze,
 • lietotāju izziņošanas sistēma.

Reģistrācija slēgta

08.12.2015, plkst. 15.00-17.00

 

VIAA, Vaļņu iela 1, 4. stāva zāle, Rīga 

Participant Portal - iepazīstinās ar Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" Participant Portal vidi:

 • kā reģistrēties Participant Portal kā lietotājam,
 • kā reģistrēt organizāciju,
 • kā meklēt nepieciešamo informāciju par projektu konkursiem un īstenotajiem projektiem,
 • kā un kur atrast visu nepieciešamos dokumentus un informāciju.

Reģistrēties šeit


Svarīgi - 
apmeklējot seminārus, lūgums līdzi ņemt datoru, kas būs nepieciešams interaktīvai apmācībai (bezvadu interneta tīkls tiks nodrošināts).

 

Kontaktinformācija:
Inga Šīrante
NKP eksperts
Juridiskie un finanšu jautājumi 
Mob.: +371 26337060
e-pasts: inga.sirante@viaa.gov.lv
www.h2020.lv
www.viaa.gov.lv