Latvijai jau otrais sekmīgais TEAMING projekts

16.06.2017

Apvārsnis 2020 apakšprogrammas “Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana” ietvaros TEAMING 1.fāzes projektu konkursā saņemts finansējums Baltijas Biomateriālu Ekselences Centra (BBCE) izveides biznesa plāna izstrādei.

Projekts dos iespēju apvienot dažādu zinātnes jomu zināšanas un pieejamo infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Attīstība plānota ne tikai paaugstinot zinātnisko izcilību, bet arī iesaistot industriju un citas zinātniskās institūcijas, tādejādi nākotnē veicinot tehnoloģiju pārnesi un jaunu produktu ieviešanu tirgū.

Projekta mērķis ir veidot uz sadarbību balstītu Baltijas Biomateriālu Ekselences Centru, kur kopīgiem spēkiem apvienojas izcilas zinātniskās institūcijas no ārvalstīm – AO Research Institute Davos (Šveice), Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nurembergas universitātes Biomateriālu centrs (Vācija) un Latvijas – Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Rīgas Stradiņa universitāte.

Vēlam veiksmi projekta īstenošanā!