Atvērts konkurss Marijas Sklodovskas-Kirī individuālajām stipendijām

16.06.2017

Nacionālais kontaktpunkts aicina piedalīties šobrīd atvērtajā Marijas Sklodovskas-Kirī apakšprogrammas individuālo stipendiju konkursā, kurā projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 14. septembrim.

Individuālās stipendijas ir Marijas Sklodovskas-Kirī apakšprogrammas aktivitāte izciliem zinātniekiem, kuri vēlas pilnveidot savu karjeru, attīstot gan zinātniskās, gan lietišķās iemaņas un gūstot starpnozaru pieredzi. Individuālās stipendijas tiek piešķirtas perspektīviem zinātniekiem, kuri projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa brīdī atbilst šādiem kritērijiem:

  • iegūts doktora grāds vai ir vismaz četru gadu pilna laika ekvivalenta zinātniskā darba pieredze;
  • stipendijas pretendents nav bijis rezidents vai zinātniskā darba veicējs (ar atsevišķiem izņēmumiem) mērķa valstī ilgāk nekā 12 mēnešus pēdējo trīs gadu laikā.

Šis projektu konkurss zinātniekiem sniedz iespēju mobilitātei uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai asociētās valsts reģionāla un valsts līmeņa administrācijas iestādēm, tostarp, ministrijām, nacionālajām aģentūrām un parlamentiem.

Vairāk informācijas par projektu konkursu.

Nacionālā kontaktpunkta eksperte Marijas Sklodovskas-Kirī apakšprogrammas jautājumos: Ieva Krūmiņa, e-pasts: ieva.krumina@viaa.gov.lv.