Aicina iesniegt projekta pieteikumus Apvārsnis 2020 MVU instrumenta aktivitātē

31.08.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts aicina uzņēmējus iesniegt projekta pieteikumus programmas rudens uzsaukumā aktivitātē “Mazo un vidējo uzņēmumu instruments” (MVU instruments).

Projektu iesniegšana ir atvērta gan projektu uzsaukumu 1.fāzes pieteikumiem, gan 2.fāzes pieteikumiem. Pirmās fāzes projekti ir paredzēti izpētes un priekšizpētes nodrošināšanai, savukārt otrās fāzes projekti paredzēti, lai praktiski ieviestu inovatīvās idejas.

Programmas Apvārsnis 2020 MVU instrumenta aktivitātes ietvaros atbalsta intensitāte ir 70%, un projekta ieviesējiem ir jānodrošina 30% līdzfinansējums.

Pirmās un otrās fāzes pieteikumus var iesniegt kā mono pieteikumu vai ar citu partneru līdzdalību, kā arī projektu partnerībās, piesaistot citus sadarbības partnerus.

Pirmās fāzes projektu mērķis ir nodrošināt pilotpētījumus par inovatīvu ideju ieviešanu, piemēram, koncepcijas izveidi vai biznesa plāna izstrādi jaunam vai uzlabotam produktam. Pirmā fāze ļauj uzņēmējiem sagatavoties pieteikuma otrajai fāzei.

Uzņēmumi iesniedz projekta pieteikumu un pretendē uz 50 000 EUR fiksēto grantu, kas sastāda 70% no kopējām atbalstāmām izmaksām, tāpēc maksimālā atbalstāmā projekta kopējā budžeta summa ir 71 429 EUR. Pirmās fāzes projektu kopējās attiecināmās izmaksas veido visas pamatotās nepieciešamās darbības, lai ieviestu šo projektu.

Savukārt otrās fāzes projekti ir paredzēti, lai praktiski ieviestu inovatīvas idejas (piemēram, prototipēšana, testēšana, demonstrēšana, liela apjoma produktu validācija un ieviešana tirgū), kas balstās uz pierādītu biznesa plānu, kas izstrādāts pirmajā fāzē vai ar citu līdzekļu palīdzību. Otrās fāzes projekta attiecināmās izmaksas ir tiešās personāla izmaksas, ārpakalpojumi, ceļa izdevumi, aprīkojuma izmaksas.

Tuvākie projektu iesniegšanas termiņi tiešsaistē ir 2017. gada 6. septembris (1.fāzes projektu pieteikumiem), kuram sekos uzsaukuma noslēgšanās 18. oktobrī (2.fāzes projektu pieteikumiem) un 8. novembrī (1.fāzes projektu pieteikumiem).

Plašāka informācija pieejama angļu valodā Eiropas Komisijas vietnē šeit.

Aicinām uzņēmējus izmantot Eiropas Savienības iespējas, kā arī savlaicīgi konsultēties ar programmas Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu.

Kontaktinformācija:
Iveta Cīrule
Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas Apvārsnis 2020
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts
E-pasts: iveta.cirule@viaa.gov.lv, tālr. 67359072