Sekmīgi noslēgusies Ulsteras Universitātes pētniecības direktora vizīte Latvijā

09.10.2017

No šī gada 27. līdz 29. septembrim Latvijā viesojās Ulsteras Universitātes pētniecības direktors Timotijs Brandls (Timothy Brundle), lai dalītos pieredzē par Eiropas Savienības finansējuma piesaisti pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai, doktorantūras studentu un pēcdoktorantūras pētnieku atbalstam, kā arī iepazītos ar Latvijas vadošajām universitātēm turpmākās sadarbības veidošanai.

Ulsteras Universitātes pētniecības direktors Timotijs Brandls viesojās Latvijā pateicoties Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Apvienotajā Karalistē Baibas Bražes un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības vadītājas Lielbritānijā Guntas Rubīnas iniciatīvai.

Veicinās inovatīvu pētniecības un tehnoloģisko risinājumu izstrādi

Vizītes laikā 28. septembrī viesis kopā ar vēstnieci Baibu Braži, pārstāvniecības vadītāju Gunti Rubīnu un VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta vecāko eksperti Dr.phys. Guntu Šlihtu apmeklēja Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centru, kas atrodas Rīgā, Kalpaka bulvārī 4. Par š.g. 13. septembrī atklāto centru pastāstīja un ar tā telpām klātesošos iepazīstināja Latvijas Universitātes pārstāve Dr.oec. Signe Bāliņa un Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra darbiniece Zelma Martinsone, uzsverot, ka šī centra galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, veicinot inovatīvu pētniecības un tehnoloģisko risinājumu izstrādi. Plānots, ka Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra telpās regulāri notiks pasākumi sadarbības veicināšanai starp dažādām sabiedrības grupām – uzņēmēju un pētnieku tikšanās, izglītojošas lekcijas, praktiskas darbnīcas, lai kopīgi radītu inovatīvus risinājumus, veicinātu digitālo transformāciju Latvijā un nostiprinātu Rīgas kā Baltijas reģiona inovāciju centra pozīcijas.

Klātesošo savstarpējās diskusijās tika pozitīvi novērtēta šāda dažādu jomu pārstāvju sadarbības forma – vietējo inovāciju platforma, kas vērsta uz sadarbības tīklu veidošanu, jaunu uzņēmēj­darbības un radošo ideju attīstību.

Dalās ar zināšanām un pieredzi par finansējuma piesaisti pētniecībai un inovācijām

28. septembra pēcpusdienā Timotijs Brandls viesojās Valsts izglītības attīstības aģentūrā, lai prezentācijas un interaktīvas diskusijas veidā dalītos ar zināšanām un pieredzi par finansējuma piesaisti pētniecībai un inovācijām ar Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvjiem. Seminārs “Eiropas līmeņa iesaiste pētniecībā un inovācijās” pulcēja vairāk nekā 30 dalībniekus, kurus īpaši interesēja Ulsteras Universitātes stratēģija un taktika projektu izstrādē un finansējuma piesaistē.

Ulsteras Universitāte ir lielākā augstākās izglītības iestāde Īrijas salā, kas ir izvietota četrās augstskolas pilsētiņās Ziemeļīrijā. Pēdējā gada laikā universitāte ir veiksmīgi sadarbojusies ar reģionālajiem uzņēmējiem un ārvalstu pētniecības partneriem, lai nodrošinātu vairāk nekā 30 miljonus eiro lielu budžetu pētniecībai, tehnoloģiju pilnveidei un atbalsta nodrošināšanu doktorantiem no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Tika pārrunātas stratēģijas līdzekļu piesaistē augstskolu un zinātnisko institūciju līmenī, taktika sadarbības veidošanā pētniecībai starp spēcīgu augstskolu un industrijas pārstāvjiem, kā arī pētniecības stratēģijas izstrāde un komandas veidošana starptautisko iespēju maksimālai izmantošanai, kā arī rezultatīvo rādītāju noteikšanai un monitoringam.

Ulsteras Universitātes  pieredze ir tieši piemērojama Latvijas situācijai, īpaši piesaistāmā Eiropas Savienības finansējuma plānošanai, pētniecības organizācijas efektivitātes kāpināšanai un mērķorientētai pārvaldībai. Universitātes piemērs apliecina kvalitatīva zinātnes menedžmenta nozīmi finansējuma piesaistē un sadarbības veidošanā un ir labs paraugs Latvijas augstākās izglītības iestādēm. 

Iespējams Ulsteras Universitāte uzsāks vairākas sadarbības ar RTU un LU 

29. septembrī Timotijs Brandls apmeklēja Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Ūdens pētniecības zinātnisko laboratoriju (vadītājs prof. T. Juhna), ar pētniecības virzienu iepazīstināja un projektu prezentāciju veica laboratorijas darbiniece vadošā pētniece Evita Ore. Laboratorijā tiek veikti pētījumi par ūdens kvalitātes nodrošināšanu, vairāki projekti ir veikti ar tiešu EK atbalstu (t.sk. ERA-NET), ar sadarbības partneriem Āzijā un Dienvidamerikā.

Brandls šos pētījumu virzienus identificēja kā iespējamus sadarbības izveidošanai starp RTU un Ulsteras Universitāti, kas veic līdzīgus pētījumus un sadarbojas ar partneriem Āzijā. Apmeklējot RTU Dizaina fabriku, tika prezentēti darbības virzieni, piedāvātās iespējas un aktuālie projekti Dizaina fabrikas vadītāja Gunta Kuļikovska, projektu vadītājas Liene Rubinas un koordinatores Līgas Efejas vadībā. Dizaina fabrikas infrastruktūra un darbības virzieni ir unikāli Baltijas valstīs, un viesis apsprieda iespēju uzsākt studentu apmaiņu ar Ulsteras Universitāti. Viņš pauda viedokli ka RTU Dizaina fabrika esot līdzvērtīga labākajiem viņa apmeklētajiem līdzīga profila objektiem ASV universitātēs.

Pēc vizītes RTU  Ulsteras Universitātes doktors apmeklēja Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, kur tikās ar vadošajiem pētniekiem, t.sk. Cietvielu fizikas institūta direktoru Dr. Mārtiņu Rutki un direktora vietnieku zinātniskajā darbā Dr. Andri Šternbergu. Šternberga kungs apliecināja, ka panākta vienošanās par iespējamo sadarbību, tajā skaitā pēcdoktorantūras pētnieku piesaisti Latvijai.