Izsludināti Apvārsnis 2020 jaunās darba programmas projektu konkursi

08.11.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 31. oktobrī izsludināti pirmie projektu konkursi Apvārsnis 2020 prioritātes „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika” jaunajā darba programmā 2018. – 2020. gadam.

Nākamajos trīs gados prioritātes „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika” projektu īstenošanai būs pieejams finansējums 1,3 miljardu eiro apjomā.

Izsludinātajiem vienpakāpju konkursiem pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 13. februāris plkst. 17.00 (CET). Divpakāpju konkursiem iesniegšanas termiņi attiecīgi ir 2018. gada 13. februāris plkst. 17.00 (CET) un 11. septembris plkst. 17.00 (CET).

Vairāk par izsludinātajiem konkursiem Apvārsnis 2020 mājaslapā

2017. gada 27. oktobrī apstiprinātā prioritātes „Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika” darba programma 2018. - 2020. gadam ir publicēta Apvārsnis 2020 mājaslapā, sadaļā pie prioritātes detalizētāka apraksta vai lejupielādējama failā: ?d=h2020_wp_food_programme_2018_2020.pdf

VIAA kontaktpersona: Jānis Ancāns, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts, tālr.: 67358451, e-pasts: janis.ancans@viaa.gov.lv

VIAA Latvijā īsteno programmas Apvārsnis 2020 nacionālā informācijas biroja funkciju.