Viļņā notika Baltijas Nacionālo kontaktpunktu ekspertu tikšanās

17.05.2018

Šī gada 10.-11. maijā notika Baltijas valstu Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu (NKP) ekspertu tikšanās Viļņā. Pasākuma galvenais uzdevums bija sadarbības stiprināšana, ar mērķi veicināt aktīvāku Baltijas valstu dalību programmā Apvārsnis 2020, piesaistot lielāku finansējumu.

Latvijas pārstāvji guva ieskatu Lietuvas un Igaunijas Apvārsnis 2020 NKP darbības politikā, strādāja darba grupās, ģenerējot idejas par Baltijas valstu NKP sadarbības iespējām, un dalījās pieredzē par to, kā labāk apkalpot klientus dažādās pētniecības jomās.

Eksperti vienojās par nepieciešamību aicināt uz nacionālajām starptautisko ekspertu vadītajām apmācībām angļu valodā citu valstu NKP pārstāvjus, tādejādi veicinot gan Baltijas valstu ekspertu tīklošanos, gan ceļot ekspertu kapacitāti. Tiek plānots aktīvi izmantot Lietuvas un Igaunijas NKP pārstāvniecības Briselē lobiju, lai kopīgi veidotu vienotu Baltijas valstu pētniecības politiku un sadarbotos Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitāšu programmas individuālo stipendiju jomā, kā arī veicinātu zinātnieku mobilitāti Baltijas valstu vidū. Tikšanās laikā Baltijas valstu eksperti izteica vēlmi organizēt Baltijas un Ziemeļvalstu Apvārsnis 2020 NKP tīklošanās un pieredzes apmaiņas vizītes, lai paplašinātu sadarbību un organizētu kopīgas Baltijas valstu Informatīvās dienas gan valstu, gan starptautiskā līmenī, arī atsevišķos pētniecības virzienos.

Nākošā Baltijas valstu Apvārsnis 2020 NKP ekspertu tikšanās plānota pēc gada Igaunijā.

Foto autors: Argo Soon.