Vīnē notiks sabiedrības veselībai veltīta konference

07.08.2018

28.septembrī Vīnē notiks konference “Cilvēka biomonitorings Eiropā – zinātne un politika veseliem cilvēkiem” (Human biomonitoring in Europe – science and policy for healthy citizens), kurā Eiropas Savienības dalībvalstu (politikas veidotāji, sabiedrības veselības un pārtikas drošības jomas speciālisti) un Eiropas Komisijas pārstāvji pārrunās jautājumus, kas saistīti ar ķīmisko vielu noteikšanu un to ietekmi uz cilvēku veselību (biomonitorings), uzlabojot pārtikas drošības kvalitāti un sabiedrības veselību kopumā.

Konference dalīta vairākās daļās, kurā tiks prezentēti pirmie rezultāti Apvārsnis 2020 Eiropas cilvēku biomonitoringa iniciatīvai (European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)), riska novērtējums un tās jaunie izaicinājumi, kā arī nākotnes skatījums cilvēku biomonitoringam Eiropā, uzlabojot pārtikas drošību un tās kvalitāti, kā arī sabiedrības un vides veselību.

Reģistrēšanās konferencei līdz 15.augustam šeit (dalībnieku skaits ierobežots – 250).

Darba kārtība: šeit.

Dalība konferencē ir bez maksas (dalībnieki sedz ceļa un uzturēšanas izmaksas).

Papildu informācija šeit.

Konferenci organizē Austrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

VIAA kontaktpersona:
Laura Kunga-Jēgere, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
e-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv 
tālrunis: 67785406