Aicinām Apvārsnis 2020 projektu īstenotājus pieteikties balvai

06.08.2018

Līdz 31. augustam aicinām Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas projektu īstenotājus pieteikties apbalvojumam, kas tiks pasniegts 1. oktobra konferencē “Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes - pēc 2020” (Marie Sklodowska-Curie Actions- Beyond 2020).

Konference veltīta Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas dažādu aspektu izvērtēšanai un programmas nākotnes plānošanai nākošajā ietvarprogrammā pēc 2020. gada. Tās laikā tiks pasniegti apbalvojumi daudzsološākajiem pētniekiem, kuru projektus finansēja Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma.

Savus projektus iespējams pieteikt trīs kategorijās:

  • sabiedrības informēšana par savu Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas projektu;
  • sabiedrības izaicinājumu risināšana;
  • karjeras veicināšana.

Pretendentiem jāiesniedz īss video un CV. 10 pieteicēji no katras kategorijas būs aicināti ņemt dalību konferencē (Austrijas prezidentūra Eiropas Savienībā apmaksās ceļa un uzturēšanās izdevumus) un saņems sertifikātu.

Vairāk informācijas par konkursu: ?d=60099_msca_2018_award_competition_25072018.pdf

Vairāk informācijas par konferenci: šeit 

Konferences darba valoda: angļu. 

Dalība konferencē bez maksas.

Papildu informācija:

Ieva Siliņa, 
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontakpunkta vecākā eksperte,
e-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559495