Seminārā diskutēs par iespējām Viedās specializācijas stratēģijas jomās

25.04.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2019. gada 8. maijā organizē semināru “Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās”, kas notiks Latvijas Universitates Bibliotekā. 

Pasākumā RIS3 specializācijas jomu koordinatori Bioekonomikas, Viedās enerģētikas, Biomedicīnas, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un Viedo materiālu un inženiersistēmu jomās iepazīstinās ar sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības un horizontālās integrācijas iespējām katrā no tematikām, tai skaitā kontekstā ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmu Apvārsnis 2020. Savos novērojumos un atziņās par sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējām katras RIS3 jomas ietvaros dalīsies pētnieks ar starpdisciplināras ievirzes projektu īstenošanas pieredzi. 

Norises laiks: 2019. gada 8. maijs, plkst. 13:30-16:00 

Norises vieta: Latvijas Universitātes Bibliotēka, Kalpaka bulvāris 4, 2. stāva zāle

Programma?d=SocHumRIS3_programma_8.maijs_2019.pdf

Pieteikties pasākumam var tiešsaistē līdz 2019. gada 3. maijam.