Aicinām apmeklēt informācijas dienas par vides un resursu tematiku Briselē

09.07.2019

2019. gada 16.-17. septembrī Briselē norisināsies informācijas dienas Apvārsnis 2020 darba programmas 2018-2020 izaicinājuma "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" 2020. gada uzsaukumiem. Pasākums paredzēts interesentiem, kas apsver iespēju izstrādāt projektu pieteikumus klimata, vides, resursu efektivitātes un izejmateriālu jomā. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku līdzsvaru starp dažādiem dalībniekiem, organizatori aicina pieteikt ne vairāk kā divus dalībniekus no katras organizācijas. Lūdzam sagaidīt reģistrācijas apstiprinājumu pirms brauciena organizēšanas.

Reģistrēties pasākumam ir iespējams tiešsaistē līdz 8. septembrim. 

Pasākuma programmašeit

Norises vieta: European Commission, Charlemagne Building, Rue de la Loi/Wetstraat 170, B-1000, Brisele, Beļģija

Norises laiks: 2019. gada 16.-17. septembis

Pasākuma darba valoda: angļu

Dalība pasākumā ir bez maksas, bet dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Papildu informācija:

Ieva Siliņa,
VIAA nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495