Aktualizētas Apvārsnis 2020 iespējas sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjiem

16.07.2019

Aicinām sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjus izpētīt Eiropā lielākās pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 piedāvājumus un aktuālos konkursus.

Šobrīd Funding & tender portālā atrodami 159 projektu konkursi, kuros ir iezīmētas sociālās un humanitārās zinātnes ar horizontālo prioritāti (crosscutting priority). Ar projektu konkursiem un to aprakstiem var iepazīties šeit

Sarakstā ir redzami projektu konkursi, kas ir jau atvērti, gan tādi, kas tiks atvērti tuvākajos mēnešos. Aicinām laicīgi sagatavoties, iepazīstoties ar projektu konkursu aprakstiem un piesakoties konsultācijām pie Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertiem

Aicinām iepazīties arī ar Net4society mājaslapā pieejamiem ziņu izdevumu materiāliem, kuri ir aktuāli sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjiem: 

Net4Society sagatavotā materiālā ir apkopotas iespējas SHZ pārstāvjiem programmā Apvārsnis 2020 Opportunities for SSH Researchers Work Programme 2018-2020. Materiāls sagatavots 2018. gada decembrī, balstoties uz iepriekšējo darba programmu, tāpēc jaunākie projektu konkursi publicētā materiālā nav iekļauti. 

Vēršam uzmanību uz to, ka ir pieejama arī jaunā Apvārsnis 2020 darba programma sadaļā “Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība”, ar kuru iespējams iepazīties šeit

Papildu informācija:  

Laura Bužinska
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Humanitārajās un sociālajās zinātnēs
Tālrunis: 67785484
E-pasts: laura.buzinska@viaa.gov.lv