Izsludināta pieteikšanās Marijas Sklodovskas-Kirī programmā RISE

05.12.2019

No 2019. gada 5. decembra līdz 2020. gada 28. aprīlim ir iespēja iesniegt pieteikumus Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) personāla apmaiņas programmā RISE (The Research and Innovation Staff Exchange). Programma veicina starptautisko un starpnozaru sadarbību, realizējot  pētniecības un inovāciju personāla apmaiņu, tādējādi nodrošinot zināšanu nodošanu no idejām un pētniecības uz tirgu un otrādi.

Programmas ietvaros gan akadēmiskajā, gan neakadēmiskajā sektorā pētniecībā un inovācijās nodarbinātajam personālam ir iespēja uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem strādāt citas valsts iestādē, tādējādi gūstot vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas, veicinot jaunu un ilgtspējīgu sadarbības projektu veidošanos.

Programma neparedz ierobežojumus tēmas izvēlē un projekti tiek īstenoti konsorcijos, kas sastāv no trīs vai vairāk partneriem. RISE projektu pieteikumi var koncentrēties vai nu uz vienu mobilitātes dimensiju (starpnozaru/starptautisko) vai arī iekļaut abas šīs jomas.

Plašāka informācija par uzsaukumu pieejama šeit.

Vairāk par RISE programmu var uzzināt Eiropas Komisijas mājaslapā.

Papildu informācija:

Monta Baltā
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: monta.balta@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67359072