Izsludināta pieteikšanās Apvārsnis 2020 SwafS programmā

06.12.2019

No 2019. gada 10. decembra līdz 2020. gada 15. aprīlim aicinām pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" (Science with and for Society, SwafS).

Programma "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" palīdz indivīdiem un organizācijām veicināt savu attīstību ar kopīgu pētījumu un inovatīvu aktivitāšu starpniecību piecos stratēģiskajos virzienos:

  1. Institucionālu pārmaiņu veicināšanu, veidojot partnerības, iesaistot pētniekus, politikas veidotājus, pilsoņus un industrijas pārstāvjus, tādējādi atbalstot atbildīgu pētniecību un radītās inovācijas.
  2. Dzimumu līdztiesības veicināšanu pētniecībā un inovācijās, atbalstot galvenos dzimumu līdztiesības pētījumu virzienus un veicinot institucionālas pārmaiņas.
  1. Partnerību teritoriālās dimensijas veidošanu, atverot pētniecību un inovācijas sabiedrībai no konkrētām ģeogrāfiskām teritorijām.
  1. Pilsoņu zinātnes izpēti un atbalstu tās plašākā nozīmē, aicinot ieinteresētās puses un sabiedrību iesaistīties visos pētniecības līmeņos.
  1. Partnerību zināšanu bāzes veidošanu, kombinējot specifiskus un plašus pētījumu tematus, ieskaitot zinātnes komunikāciju.

Atbilstoši stratēģiskajiem virzieniem kopumā izsludināti 14 projektu konkursi, ar to nosacījumiem var iepazīties Eiropas Komisijas portālā. Precīza informācija par pieteikšanos projektos pieejama darba programmā (pdf). 

Informējam, ka saistībā ar šiem projektu konkursiem janvārī notiks kontaktbirža. Par tās norisi un dalības nosacījumiem plānota ziņa projekta Apvārsnis 2020 jaunumu sadaļā.

Papildu informācija:

Monta Baltā
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: monta.balta@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67359072