Atvērts projektu konkurss aktuālāko sociālo problēmu risināšanai

20.02.2020

Līdz 2020. gada 15. aprīlim var iesniegt projektus European Social Catalyst Fund (ESCF) konkursā. ESCF ir jauna iniciatīva, kas paredzēta, lai būtiski ietekmētu dažas no Eiropas aktuālākajām sociālajām problēmām, apvienojot valsts un privātos resursus, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus un dotu iespēju cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, dzīvot kā vērtīgiem un iesaistītiem savu kopienu locekļiem.

ESCF sniedz gan finansiālu, gan kapacitāti stiprinošu atbalstu, lai izstrādātu plānus pārbaudītu sociālo pakalpojumu inovāciju ieviešanai. Paredzams, ka šie plāni sniegs detalizētu informāciju par to, kā valsts un privātos resursus (filantropiju un/vai sociālos ieguldījumus) apvienot dažādos sadarbības pasākumos, lai orientētu valsts izdevumus efektīvākā virzienā Eiropas pilsoņu interesēs.

ESCF ir izveidots un līdzfinansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020, Genio (Īrija), Robert Bosch Stiftung (Vācija) un King Baudouin (Beļģija) fonda līdzekļiem. Tā piešķirs plānošanas dotācijas vairākās prioritārās sociālo problēmu jomās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Dotāciju mērķis ir atbalstīt detalizētu īstenošanas plānu izstrādi, ar kura palīdzību plānots mazināt vai pārvarēt sociālās problēmas. Priekšroka tiks dota jauninājumiem, kuriem ir vislielākais panākumu potenciāls. Katrs izvēlētais pieteikums saņems plānošanas dotāciju kā arī atbalstu spēju uzlabošanai līdz 100 000 eiro. Vismaz 6 plānu atbalstam būs piešķirti ap 600 000 eiro.

Genio fonda mājaslapā var izpildīt kvalifikācijas testu un reģistrēties konkursam.

Galvenie datumi:

  • veiksmīgo pieteikumu izskatīšana līdz 2020. gada 23. jūlijam
  • plāna izstrāde: 2020. gada augusts – 2021. gada marts
  • iesniegtie plāni: 2021. gada 25. marts

Vairāk par fondu var lasīt šeit.