Atvērts Eiropas Inovāciju padomes Zaļā kursa projektu konkurss

11.03.2020

2020. gada 3. martā Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Apvārsnis 2020  Zaļā kursa projektu konkursa darba programmas melnrakstu. Šis konkurss ir daļa no Eiropas Inovāciju padomes (EIC) darba programmas, kurā ierosināts piešķirt 350 miljonus eiro Zaļā kursa projektiem, kuri veicinās Eiropas Zaļā kursa un ANO ilgtspējas attīstības programmas mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam. 

Eiropas Inovāciju padome 300 miljonu eiro lielo atbalstu mazajiem vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jaunizveidotajiem uzņēmumiem (start-ups) plāno piešķirt, lai izstrādātu un ieviestu jaunus risinājumus un, lai sasniegtu vismaz vienu no astoņiem Eiropas Zaļā kursa mērķiem. Tā ir visu laiku lielākā finansējuma kārta EIC programmas atjauninājumā.

Atjauninātā darba programma sniedz jaunas iespējas MVU un jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kuru vadītājas ir sievietes. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursā ir 2020. gada 19. maijs, un detalizētāku informāciju par konkursu var iegūt EK mājaslapā

Papildu informācija:

Marija Plotniece
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Tālr.: 67785402
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv