Ar “CAMART²” projektu Latvija kļūst par Baltijas mēroga Silīcija ieleju

13.03.2017

Februāra beigās atklāts vērienīgākais Latvijas zinātnes projekts "CAMART2", kas sīvā konkurencē guvis ne tikai “Apvāršņa 2020” finansējumu, bet saņēmis atbalstu arī no Latvijas valsts.

Projekts norisinās sadarbībā ar Zviedrijas partneriem KTH Royal Institute of Technology un RISE Acreo, kas ir pasaules līmeņa eksperti inovācijā un tehnoloģiju pārneses jomā. Kopīgā darbā ar Zviedrijas kolēģiem iecerēts attīstīt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ekselences centru par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes materiālzinātnes centru ar augstu komercializācijas kapacitāti un spēju efektīvi darboties starptautiskajā pētniecības un inovācijas tirgū. Projekts sekmēs plašākas inovācijas un tehnoloģiju pārneses ekosistēmas izveidi moderno materiālu pētniecībā un šo materiālu pielietošanas jomā inovatīvos produktos, kā arī ļaus izveidot jaunus augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības ražošanas uzņēmumus.

“Līdz šim vērienīgākā starptautiska mēroga zinātnes projekta uzsākšana vēlreiz spilgti apliecina mūsu zinātnieku augsto kompetenci, kas tiek novērtēta pasaules mērogā. Ar “CAMART²” projektu Latvija kļūst par Baltijas mēroga Silīcija ieleju, starptautisku zinātnes projektu, kura atklājumu potenciāls ir ļoti augsts. Daudzi priekšnoteikumi jau ir izpildījušies, lai, atraisot Latvijas talantīgo zinātnieku radošo potenciālu, spētu panākt nozīmīgas pārmaiņas jaunu atklājumu jomā, kuras diktē modernā pasaule,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Eiropas Komisijas sniegtais finansējuma apjoms Cietvielu fizikas institūta ekselences centra attīstībai ir 15 miljoni eiro. Šis finansējums paredzēts, lai segtu visas ar ekselences centra institucionālo pilnveidošanu saistītās izmaksas septiņu gadu periodā. Papildu šai summai centra zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 16 miljonus eiro, kurus nodrošinās Latvijas valsts.