Iespēja iesniegt projektus Eiropas Pētniecības padomes programmās

01.12.2017

Līdz 2018. gada 15. februārim iespējams iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Pētniecības padomes Konsolidācijas grantam. Grants paredzēts jebkuras tautības un jebkuru pētniecības nozari pārstāvošam zinātniekam ar 7-12 gadu pieredzi pēc doktora grāda iegūšanas, kurš vēlas izveidot pētniecības grupu un turpināt veidot veiksmīgu karjeru Eiropā vai zinātniekam, kurš nesen izveidojis neatkarīgu, izcilu pētniecības grupu, un vēlas to stiprināt. 

Pieejamā finansējuma apjoms ir līdz 2 miljoniem eiro piecu gadu laika posmam. Grants pilnībā sedz pētniecības tiešās attiecināmās izmaksas un 25% attiecināmo netiešo izmaksu.

Vairāk informācijas (angļu valodā) Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā RESEARCH & INNOVATION un European Research Grant mājaslapās.

Līdz 2018. gada 16. janvārim, 18. aprīlim un 11. septembrim iespējams iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Pētniecības padomes Koncepta pārbaudes grantiem. Šie granti paredzēti Eiropas Pētniecības padomes grantu saņēmējiem, kuru pētniecības darbs turpinās vai ir beidzies ne senāk kā 12 mēnešus pirms 2017. gada 1. janvāra un, kas vēlas pārbaudīt sava darba komerciālo vai sabiedrības ietekmes potenciālu.

Vairāk informācijas (angļu valodā) šeit: ec.europa.eu/research un šeit: erc.europa.eu/node/.

VIAA kontaktpersona:

Ieva Krūmiņa, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, tālr.: 67785464, e-pasts: ieva.krumina@viaa.gov.lv