Jaunie zinātnieki var iesniegt pieteikumus ERC Starting Grant

30.09.2019

Līdz 2019. gada 16. oktobrim ir iespēja iesniegt pieteikumus prestižā Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) granta saņemšanai - Starting Grant, kas paredzēts topošiem pētniecības līderiem. Tā atbalsta izcilus grupu vadītājus, kuri atrodas karjeras attīstības posmā 2-7 gadus kopš doktora grāda iegūšanas. Programma piešķir līdz 1,5 miljoniem eiro projektiem, kuru īstenošana aizņems līdz 5 gadiem.

Projektu tematika nav ierobežota un ir iespējams pieteikties uz papildus finansējumu, lai nosegtu izmaksas, kas rodas pētniekam pārvācoties uz Eiropu, iegādājoties aparatūru, iegūtu pieeju infrastruktūrai vai citiem nozīmīgiem izdevumiem eksperimentālajā vai lauka darbībā (izņemot personāla izmaksas, ko var nosegt no granta).

ERC darba programma?d=h2020_darba_programma_erc_en.pdf (EN)

Projektu iesniegšanašeit

Informācija projektu pieteicējiem?d=h2020_erc_informacija_en.pdf (EN)

Papildu informācija:

Ieva Siliņa,
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495