Iespēja apmeklēt Apvārsnis 2020 informācijas dienu par intelektuālo īpašumu

08.10.2019

2019. gada 21. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu  organizē  informatīvo dienu “Intelektuālā īpašuma menedžments programmas Apvārsnis 2020 projektos”. 

Informācijas dienas dalībniekiem ir iespēja dalīties pieredzē, ar kādiem Intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem Apvārsnis 2020 Latvijas projektu īstenotāji ir saskarušies un kādi ir aktuāli no Eiropas komisijas puses, rakstot un īstenojot šos projektus. Pasākumā piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) Intelektuālā īpašuma Palīdzības dienesta pārstāvis Léa Montesse, lai palīdzētu izprast Intelektuālā īpašuma tiesību definējumu.

Informatīvajā dienā aicinām piedalīties potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus, projektu īstenotājus un jebkuru interesentu, kuru interesē Intelektuālā īpašuma jautājums programmas Apvārsnis 2020 projektu kontekstā. Projektu pieteicējiem un īstenotājiem no Latvijas būs iespēja uzdot sev aktuālos jautājumus par Intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem, kas ņemami vērā  izstrādājot projekta pieteikumus un kas svarīgs slēdzot Līgumus gan ar EK, gan projekta partneriem.

Darba kārtība?d=Dienas_kartiba_info_diena_Apvarsnis_OSI_21102019.pdf

Norises laiks: 2019. gada 21. oktobris no plkst. 10.00 līdz 12.00

Vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Lielā zāle, Aizkraukles 21, Rīga

Informācijas diena notiks angļu valodā. Dalība ir bez maksas.

Informācijas dienai var reģistrēties tiešsaistē līdz 2019. gada 17. oktobrim. 

Papildu informācija:

Inga Šīrante
VIAA Apvārsnis 2020 nacionālā kontaktpunkta vecākais eksperts
E-pasts: inga.sirante@viaa.gov.lv
Tālrunis: 26337060