Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Viens no "Apvārsnis 2020" programmas mērķiem ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējīgu izaugsmi un palielināt inovācijas līmeni MVU. Programmas ietvaros tiek atbalstītas dažādas aktivitātes un MVU vajadzības visā inovācijas ciklā, tādējādi sekmējot uzņēmumu straujāku izaugsmi, starptautisko sadarbību un konkurētspēju.

 

MVU var piedalīties visās "Apvārsnis 2020pētniecības, attīstības un inovācijas aktivitātēs, kas vērstas uz rezultātu izmantošanu praksē un komercializāciju. MVU ir līdztiesīgi piedalīties kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos visās programmas tematiskajās prioritātēs.

 

MVU atbalstam ir ieviesta īpaša projektu shēma - “Inovācija mazos un vidējos uzņēmumos”, kurā var piedalīties tikai MVU. Projekta pieteikumu var iesniegt viens uzņēmums.
Ar dažādu citu programmu palīdzību, piemēram, Eurostars 2, EUREKA, “Piekļuve riska kapitāla finansējumam“ u.c. tiek sekmēta gan darbojošos, gan tikko izveidotu uzņēmumu darbība un attīstība. MVU var piedalīties zinātnieku apmaiņas un mobilitātes programmās - Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēs. Tāpat ir iespēja piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajos iepirkumos.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: