Finansiālā atbalsta īstenošanas dokumenti

Nr. Projekta izstrāde Dokuments Piezīmes
1.

Finansiāla atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedz pieteikumu par atbalsta piešķiršanu

 ?d=Pieteikumu_par_atbalsta_pieskirsanu.docx  
2.

VIAA slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu, izmantojot parauglīguma veidlapu

?d=Atbalsts_projektiem_paraugligums.docx  
3.

Atskaites par projekta posma īstenošanu veidlapa

 ?d=Atskaites_par_projekta_posma_istenosanu_veidlapa.docx  
4.

Finanšu atskaites par projekta posma izpildi veidlapa

 ?d=Finansu_atskaites_par_projekta_posma_izpildi_veidlapa.xlsx  
5.

Iesniegums atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai

 ?d=Iesniegums_COST.docx  
6. Iesnieguma atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai pielikums “Nepieciešamā finansējuma aprēķins”   ?d=Iesniegums_COST_Nepieciesam_finansejuma_aprekins.docx  
7.

Pieteikums dalībai COST programmas akcijā

 ?d=Pieteikums_COST.docx    
8.

Iesniegums dalībai ERA-NET Cofund projektā

?d=Iesniegums_dalibai_ERA_NET_Cofund_projekta.docx