Piešķirts finansiālais atbalsts 2019. gadā

Saskaņā ar programmas mērķi 2019. gadā finansiālais atbalsts tika piešķirts Latvijas zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas) īsteno vai ir izstrādājušas virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.

Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1

Latvijas Universitāte

19

35500

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

10

15000

Elektronikas un datorzinātņu institūts

9

15500

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Open Solutions Center"

5

7500

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKODOMA"

4

7000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3

6500

Fizikālās enerģētikas institūts

2

4000

Rīgas Stradiņa universitāte

2

3000

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

2

3000

10 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'SunGIS"

1

1500

KOPĀ

57

98500

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2019. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2019. gadam (?d=BalticBonus_2019_nolikums.pdf). Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā (?d=Baltic_Bonus_nolikuma_p1.pdf).