Baltic Bonus programma 2016. gadā

Ar 2016. gada aprīli Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Baltic Bonus programmas ietvaros uzsāka iesniegumu pieņemšanu par finansiālā atbalsta piešķiršanu projekta izstrādes izdevumu daļējai segšanai.

Saskaņā ar programmas mērķi - veicināt Latvijas zinātnieku sadarbības tīklu paplašināšanos ar Baltijas valstu partneriem, sekmējot jaunu pētniecības un inovāciju projektu izstrādi programmas „Apvārsnis 2020” apakšprogrammu konkursos - programmas ietvaros īpašs atbalsts tika piešķirts projektiem ar Baltijas valstu partnerību.

Baltic Bonus programmas nosacījumi 2016. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2016. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā „Finansiālā atbalsta apmērs projekta izstrādes izdevumu daļējai segšanai”Iesniegumu pieņemšana 2016. gadā ir noslēgusies.

Piešķirtais finansiālā atbalsta apmērs 2016. gadā

Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Atbalstīto iesniegumu skaits Kopējais finansiālā atbalsta apmērs (EUR)
1. Rīgas Tehniskā universitāte 7 11 000
2. SIA Tilde 6 9 000
3.  Fizikālās enerģētikas institūts 6 8 000
4. SIA DPA 4 6 000
5. Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 5 000
6. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 5 5 000
7. Latvijas Universitāte 4 5 000 
8. Vidzemes augstskola  4 5 000 
9. Transporta un sakaru institūts 2 4 000
10. SIA HEE Photonics Labs 2 3 700 
11. Latvijas Lauksaimniecības universitāte  3 000
12.  Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 2 3 000
13. SIA DME  1 3 000
14. Latvijas Jūras akadēmija  1 2 000 
15. Nodibinājums Baltic Studies Centre  2 2 000 
16. SIA Programmatūras testēšanas laboratorija  1 2 000 
17.  SIA Photonic 1 1 485 
18. Daugavpils Universitāte  1 1 000
19. Elektronikas un datorzinātņu institūts  1 1 000 
20.  Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs 1 1 000 
21. Latvijas Hidroekoloģijas institūts  1 1 000
22. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  1 1 000 
23.  Liepājas Universitāte 1 1 000 
24.  Rīgas Stradiņa universitāte 1 000
25. SIA Squalio Cloud Consulting  1 1 000 
26.  SIA Baltic Scientific Instruments 1 700
27.  SIA KEPP EU 1 700 
KOPĀ:    62 87 585  

 

Kontaktinformācija:
Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv