Arī šogad būs pieejams Baltic Bonus programmas finansējums

06.04.2017

Baltic Bonus programmu pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei Latvijā īstenos arī 2017. gadā. Šogad maksimālais atbalsta apmērs būs 2500 eiro, ja projektā ir partneris no Baltijas valsts vai abām Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Projekta pieteicējam, kura projektā ir partneris tikai no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalsts, savukārt būs pieejams atbalsts līdz 1500 eiro.

Plānots, ka pieteikumus finansiāla atbalsta saņemšanai šī gada otrajā pusē varēs iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuru sadarbības partneri ir zinātnieki no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) un/vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas).

Uz finansējumu var pretendēt projekta pieteikums, kas iesniegts kādā no ES un to izpildinstitūciju administrētās pamatprogrammas vai apakšprogrammas atklātajā projektu konkursā un kura novērtējums sasniedzis konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību. Atbalstu projekta pieteicējam Baltic Bonus programmas ietvaros piešķir vienu reizi.

Programmu 2017. gadā īstenos, ievērojot 2013. gada 8. novembra Baltijas Ministru padomes Premjerministru padomes kopējo paziņojumu (Prime Ministers Council of the Baltic Council of Ministers Joint Statement) un saskaņā ar 2015. gada 27. jūnija vienošanos par sadarbību Baltic Bonus programmas ietvaros starp Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūru (Lietuva), Igaunijas Pētniecības padomi un Valsts izglītības attīstības aģentūru (Latvija).

Baltic Bonus programma izveidota, lai stimulētu un sekmētu Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijās ar Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem. Programmu Latvijā īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļa.

Par programmas izsludināšanu 2017. gadā un pieteikumu iesniegšanas kārtību lūdzam sekot līdzi informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.